DIVISION | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK

DIVISION

.

UNIT DI BAWAH BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 1. UNIT PENTADBIRAN 2. UNIT KEWANGAN 3. UNIT...more...
SEKSYEN DI BAWAH BAHAGIAN TANAMAN 1. SEKSYEN SAYURAN 2. SEKSYEN AGROTEKNOLOGI 3. SEKSYEN...more...
Pengenalan Bahagian Ternakan terletak di Timur kampus UPM dan di kelilingi oleh Lebuhraya Utara...more...
SEKSYEN DI BAWAH BAHAGIAN KEJURUTERAAN LADANG 1. SEKSYEN PERKHIDMATAN, PENYELENGGARAAN DAN...more...
KAWASAN KERJA @ BAHAGIAN LADANG PUCHONG  Bahagian seluas 163 hektar ini terletak di Lot 13854...more...
INTRODUCTION Marketing Division serves as a hub for the agricultural activities mainly involving...more...