STAFF DIRECTORY | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK

STAFF DIRECTORY

  PEJABAT PENGARAH TPU  PEJABAT PENTADBIRAN  Prof. Dr. Japar...more...
  BAHAGIAN TANAMAN En. Zainal Abidin Abd. WahidKetua Bahagian Pegawai...more...
  BAHAGIAN TERNAKAN Mohd Tarmizi b. Ishak Ketua BahagianPegawai...more...
  BAHAGIAN KEJURUTERAAN LADANG Hjh. Noorul Huda Abd. HamidKetua BahagianPegawai...more...
  BAHAGIAN LADANG PUCHONG En Mohd Noor Azizul b. AkbarruddinKetua...more...
  MARKETING DIVISION En. Md. Rozaidi bin Md. YusofDivision HeadAgriculture...more...