| UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
list of latest announcement

Adalah dimaklumkan bahawa bermula pada Mac 2017, laman web UPM telah berwajah baharu. Laman web baharu ini menampilkan pembaharuan dari aspek struktur kandungan, rupa bentuk selaras dengan fungsinya sebagai saluran komunikasi kepada pelanggan

UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467301
0389424076